Indmeldelse i Dansk Land Rover Klub

Vil du være medlem af Dansk Land-Rover Klub?

Som medlem bliver du del af et landsdækkende fællesskab. Du får mulighed for at deltage i de mange arrangementer, der foregår rundt om i hele landet. Du får også klubbladet Oasen 6 gange om året, ligesom du får adgang til de lukkede dele af hjemmesiden.

Et medlemskab gælder hele husstanden og ønskes yderligere en person fra husstanden påført medlemslister, klubblad m.m. kan du benytte feltet "Evt. andet navn" i nedenstående skema.

Efter modtagelsen af din kontingent indbetaling vil du modtage medlemsnummer, midlertidig adgangskode til dlrk.dk, nyeste eksemplar af vort klubblad Oasen samt vognmærke.

Kontingent

Et medlemsskab dækker et kalenderår, dvs. fra 1. januar 2024 til 31. december 2024.

Kalenderårets kontingent er kr. 700,-

Sker indmeldelse efter 1. november 2024, dækker medlemsskabet resten af 2024 plus hele 2025.

Prisen ved indmeldelsen afhænger af, hvornår på året du melder dig ind.

Indmeldelsesdato Dækker Pris
Perioden 01-01-2024 til 30-06-2024 Kontingent 2024 700,00
Perioden 01-07-2024 til 31-10-2024 Kontingent 2024 350,00
Perioden 01-11-2024 til 31-12-2024 Kontingent resten af 2024 samt hele 2025 700,00

Den aktuelle pris er markeret med grønt.

Du kan betale med kort eller bankoverførsel.

Læs Dansk Land-Rover Klubs handels- og leveringsbetingelser her

Dine oplysninger

Udfyld venligst skemaet med dine oplysninger.

Læs Dansk Land Rover Klubs persondatapolitik her

(Vil blive påført medlemslister, klubblad, mv.)
Hvilket medlemsnr havde du før ? (du kan få det samme nummer igen)

Indtast første bogstav i ordet "udrykkerleje"

Spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende indmeldelse eller kontingent, kan du kontakte hhv. medlemsekretæren (indmeldelse@dlrk.dk) eller hovedkassereren (kasserer@dlrk.dk).

UDMELDELSE

Jf. vedtægterne skal udmeldelse ske ved skriftlig henvendelse til medlemssekretæren, senest d.1/12 året før.
Send mail med oplysninger om NAVN OG MEDLEMSNUMMER til indmeldelse@dlrk.dk

Region Nordjylland Region Vestjylland Region Østtjylland Region Midtjylland Region Sønderjylland Region Fyn Region Bornholm Region Nordsjælland Region Østsjælland Region Nordvestsjælland Region Sydsjælland Region Lolland-Falster