Veteraner og syn

Syn

Forskellige instanser har forskellig opfattelse af hvornår en bil er veteran. Skat holder fast i at det er 35 år, mens Færdselsstyrelsen, der står for syn følger EU og siger 30 år. 

Derfor kan en bil registreres til veterankørsel fra den er 30 år gammel. Når bilen er registreret til veterankørsel, skal næste syn af bilen ske, når den er 35 år gammel. Derefter skal bilen til syn hvert 8. år.

Registrering til veterankørsel kan ske i forbindelse med et syn. Eller man kan henvende sig til Motorstyrelsen om at få veteranbilen registreret til veterankørsel. Man kan også logge på motorregister.skat.dk med sit NemID og selv tilføje tilladelsen til veterankørsel.Biler registreret til veterankørsel indkaldes ikke til syn i vinterperioden fra 15. november til 15. marts.

Detailforeskrifter

Alle køretøjer der skal indregistreres skal i sagens natur overholde gældende detailforeskrifter. 
Man skal dog lige være opmærksom på at veteranbiler naturligvis ikke kan eller skal opfylde de samme krav som moderne biler.
Detailforeskrifter for køretøjer er et digert værk, men et endnu mere omstændeligt værk er “Vejledning i Syn af Køretøjer” Det er kort fortalt Detailforeskrifterne, forklaret, og enhver synsmands “bibel” Her er det vigtigt at lægge mærke til om der i paragrafferne er tilføjet en dato, som f.eks “før 1980: Gælder ikke!” Ind i mellem oplever man synsfolk, der ikke vil syne veteranbiler, fordi de ikke opfylder en eller anden paragraf, men her må man have synsmanden til at kigge i sin vejledning. 
Et eksempel: Langsgående sæder eller sidevendte sæder som de også kaldes, blev ulovlige i EU omkring 2007 efter et par alvorlige ulykker, med langsgående sæder i “varerummet” på Berlingo’er. 
Her er hvad Synsvejledningen skriver om sidevendte, altså langsgående sæder.
“10.01.020 Bil (1) Sidevendte sæder er ikke tilladt. Bestemmelsen gælder ikke personbil M2 eller M3, der er således indrettet, at der kan medtages stående passagerer. Før 20.10.07: Gælder ikke. “

Samme gør sig gældende med f.eks seler. Alt efter hvornår det pågældende køretøj er fra, så er der ingen eller færre krav til seler end til idag. 

Seler

Et tilbagevendende spørgsmål er hvornår der skal være seler i en veteranbil. 

Kort fortalt og forenklet: Før 1969 er der ikke krav om seler i et køretøj, Overhovedet!
Indtil 1989 er der kun krav om forsædeseler, og altså ikke bagsædeseler. Selerne skal være 3 pkts seler, dog kan midtersædet være en hoftesele. Indtil 1998 er der ikke krav om rulleseler, også kaldet Inerti-retractor seler.

Indtil 1/4 1980 er der ikke krav om godkendte seleforankringspunkter.

BØRN! 
Det er værd at bemærke at børn op til 3 år og under 135 cm skal sidde i godkendte barnestole/siddepuder og tilhørende seler. De må gerne sidde på forsædet, så længe de er spændt ordenlig fast! 

Typegodkendelser

Man kan komme ud for at synmanden efterlyser en typegodkendelse. Disse findes ofte online. Mangler du en typegodkendelse, så spørg på DLRKs forum, så er der helt sikkert nogen der kan hjælpe dig. 

Du kan downloade hele synsvejledningen her som pdf